Aktualności
Nº 13/2019 : 14 lutego 2019 r.
Ustawa krajowa nie może stwierdzać, za pomocą normy retroaktywnej, generalnej i automatycznej nieważności umów kredytu zawartych z zagranicznymi kredytodawcami, którzy nie byli uprawnieni do świadczenia usług polegających na udzielaniu kredytów w tym państwie członkowskim
Wyszukiwanie sprawy
Sąd
Ostatnio wydane wyroki i opinie