Aktualności
Nº 206/2018 : 19 grudnia 2018 r.
Zdaniem rzecznika generalnego Michala Bobeka operator strony internetowej umieszczający na niej wtyczkę osoby trzeciej taką jak facebookowy przycisk "Lubię to" - co skutkuje gromadzeniem i przekazywaniem danych osobowych użytkownika - jest współodpowiedzialny za ten etap przetwarzania tych danych
Wyszukiwanie sprawy
Sąd
Ostatnio wydane wyroki i opinie