Oglądanie tego pliku wideo możliwe jest dopiero po wyrażeniu zgody na stosowanie plików cookies witryny YouTube.
Zgadzam sięWięcej informacji

Aktualności
Nº 88/2020 : 9 lipca 2020 r.
W związku z nielegalnym zamieszczeniem filmu na platformie online, takiej jak YouTube, podmiot praw autorskich może na podstawie dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej domagać się od prowadzącego platformę podania jedynie adresu pocztowego danego użytkownika, ale nie jego adresu poczty elektronicznej lub IP, lub numeru telefonu
Nº 86/2020 : 9 lipca 2020 r.
Uregulowanie krajowe może przewidywać termin na wytoczenie powództwa o zwrot opartego na nieuczciwym warunku w umowie zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem
Nº 87/2020 : 9 lipca 2020 r.
Producent pojazdów, które zostały niezgodnie z prawem wyposażone w oprogramowanie manipulujące danymi, a następnie były sprzedawane w innych państwach członkowskich, może zostać pozwany przed sądami tychże państw
Wyszukiwanie sprawy
Sąd
Ostatnio wydane wyroki i opinie