Pentru a vizualiza acest material video trebuie să acceptați cookie urile YouTube.
Da, acceptMai multe informații

Actualități
Nº 75/2020 : 25 iunie 2020
Autoritățile jurisdicționale care trebuie să se pronunțe cu privire la plasarea în detenție a unui resortisant al unei țări terțe aflat în situație de ședere ilegală pot primi o cerere de protecție internațională și trebuie să informeze persoana interesată cu privire la modalitățile concrete de depunere a unei astfel de cereri
Căutarea unei cauze
Instanță
Cele mai recente hotărâri și concluzii