Novinky
Nº 80/2019 : 20. júna 2019
Situácia, v ktorej sa vozidlo zaparkované viac ako 24 hodín v súkromnej garáži budovy vznietilo, čím vyvolalo požiar, ktorého príčinou bol elektrický skrat vo vozidle a ktorý poškodil túto budovu, patrí pod pojem "prevádzka vozidiel" v zmysle smernice o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel
Vyhľadávanie veci
Súd
Najnovšie rozsudky a návrhy