Za ogled tega posnetka na YouTubu morate sprejeti piškotke
SprejmemVeč informacij

Novosti
Nº 163/2022 : 29. septembra 2022
Nacionalni organ, pristojen za izvajanje uredbe o pravicah letalskih potnikov, lahko na podlagi posamičnih pritožb prevozniku naloži, naj potnikom plača odškodnino
Nº 161/2022 : 22. septembra 2022
Odvzem mednarodne zaščite zaradi ogrožanja nacionalne varnosti: pravo Unije nasprotuje madžarski ureditvi, v skladu s katero lahko zadevna oseba ali njen zastopnik vpogledata v spis le naknadno na podlagi dovoljenja in ne da bi se jima posredovali razlogi za odločitev
Iskanje zadeve
Sodišče
Zadnje sodbe in sklepni predlogi