Novosti
Nº 35/2019 : 19. marca 2019
Notranje meje države članice, na kateri je bil ponovno uveden nadzor, ni mogoče šteti za zunanjo mejo v smislu Direktive o vračanju
Nº 33/2019 : 19. marca 2019
Prosilec za azil je lahko predan v državo članico, ki je običajno odgovorna za obravnavanje njegove prošnje ali ki mu je že priznala subsidiarno zaščito, razen če bi bil zaradi predvidljivih življenjskih razmer upravičencev do mednarodne zaščite v tej državi izpostavljen položaju hudega materialnega pomanjkanja, s čimer bi bila kršena prepoved nečloveškega ali ponižujočega ravnanja
Iskanje zadeve
Sodišče
Zadnje sodbe in sklepni predlogi