Novosti
Nº 13/2019 : 14. februarja 2019
Nacionalni zakon ne more s splošnim pravilom, ki ima retroaktivni in samodejni učinek, razglasiti za nične kreditne pogodbe, sklenjene s tujimi upniki, ki niso bili pooblaščeni za opravljanje storitev odobritve kreditov v tej državi članici
Iskanje zadeve
Sodišče
Zadnje sodbe in sklepni predlogi