RSS

Hvad er »RSS« ?

RSS (Really Simple Syndication eller Rich Site Summary) er et tekstformat, der gør det muligt automatisk og effektivt at sprede nyhedsinformation, som er tilgængelig på internettet, hvorved man undgår selv at skulle søge oplysningerne. En meddelelse underretter således om, at pressemeddelelser er lagt ud på internettet, og gør det muligt at få adgang til hele teksten.

Hvad skal man første gang gøre for at anvende RSS-nyhedstjenesten ?

Det er muligt at abonnere på nyhedstjenesten ved at anvende en RSS-læser. Når denne læser først er installeret, kontrollerer, opdaterer og underretter den om nyheder, som er lagt ud på internettet.

Man kan anvende sin sædvanlige søgemaskine til blandt de på markedet tilgængelige læsere at vælge den, man måtte ønske. Man skal være opmærksom på, at de forskellige læsere anvender forskellige operativsystemer, hvilket man bør tage i betragtning ved valget.

Abonnementsformerne varierer afhængig af læserne. Den valgte læser vil give de nødvendige instruktioner.

Når læseren er downloaded og installeret, følger man dens instruktioner i at tilføje sit valg af de af CVRIA udbudte nyhedstjenester som en ny kanal.

Hvilke nyhedstjenester udbydes af CVRIA ?

RSS-pressemeddelelsesfilerne er på CVRIA’s websted tilgængelige på 23 sprog.

Henset til at pressemeddelelserne ikke altid er tilgængelige på alle sprog, er det muligt at abonnere på ens foretrukne sprog og – for fuld information – et af to supplerende sprog (fransk eller engelsk). Såfremt en pressemeddelelse ikke er tilgængelig på det foretrukne sprog, vil oplysningerne blive fremsendt på det valgte supplerende sprog.

For at anvende RSS, skal en af følgende URL vælges:


Seneste domme og forslag til afgørelse: