RSS

Mida tähendab „RSS”?

RSS (Really Simple Syndication või Rich Site Summary) on tekstivorming, mis võimaldab automaatselt ja tõhusalt levitada Interneti kaudu kättesaadavat päevakohast teavet, nii et seda ei ole enam vaja ise otsida. Teatis annab teile märku, kui pressiteade on võrgus avaldatud, ja muudab kättesaadavaks selle täieliku teksti.

Kuidas saada uudisvoo kasutajaks?

Uudisvoo kasutamiseks on vaja RSS lugejat. Pärast installeerimist jälgib ja värskendab RSS lugeja teavet ning annab teile märku, kui uus teave on võrgus kättesaadav.

Oma tavalist otsingumootorit kasutades saate valida turul pakutavate lugemisprogrammide hulgast selle, mis sobib teile kõige paremini. Pange tähele, et eri operatsioonisüsteemides töötavad erinevad lugemisprogrammid, mida teil tuleb oma valiku tegemisel arvestada.

Voo tellimise üksikasjad on eri lugejate puhul erinevad. Lugemisprogramm, mille olete valinud, annab teile vajalikke juhiseid.

Kui olete lugeja alla laadinud ja installeerinud, järgige selle juhiseid, et sisestada oma valik CVRIA poolt uue kanalina pakutavate uudisvoogude hulgast.

Milliseid uudisvoogusid pakub CVRIA?

Pressiteadete uudisvood on CVRIA veebilehel kättesaadavad 23 keeles.

Arvestades seda, et pressiteated ei ole alati kõigis keeltes kättesaadavad, on teil võimalik registreeruda soovitud keelele ja ühele kahest täiendavast keelest (prantsuse või inglise), et saada täielikku teavet. Juhul kui pressiteade ei ole kättesaadav teie soovitud keeles, edastatakse teile teave täiendavas keeles, mille olete valinud.

RSS i kasutamiseks valige üks kahest URL ist:


Viimased kohtuotsused ja ettepanekud: