RSS

Mikä on RSS?

RSS (Really Simple Syndication tai Rich Site Summary) on tekstimuoto, jonka avulla internetin uutisotsikoita voidaan välittää automaattisesti. Tietoja ei siis enää tarvitse etsiä itse. RSS-järjestelmässä käyttäjä saa ilmoituksen internetissä julkaistuista uusista lehdistötiedotteista, ja sen kautta pääsee lukemaan niiden koko tekstin.

Miten RSS-syöte tilataan? 

RSS-syöte tilataan käyttämällä RSS-lukijaa. Kun lukija on asennettu tietokoneelle, RSS tarkistaa ja päivittää sisällön ja ilmoittaa verkossa julkaistuista uutisista.


Internetin hakukoneilla voi etsiä markkinoiden vaihtoehdoista parhaiten omiin tarpeisiinsa sopivan RSS-lukijan. Valintaa tehdessä on hyvä tietää, että eri lukijaohjelmat toimivat eri käyttöjärjestelmissä.


RSS-syötteen tilaaminen riippuu käyttäjän tarpeista. Valittu lukijaohjelma sisältää tilaamiseen tarvittavat ohjeet.


Lukijaohjelma neuvoo latauksen ja asennuksen jälkeen, miten uudeksi sisällöksi voi lisätä haluamansa syötteen Euroopan unionin tuomioistuimen tarjoamista vaihtoehdoista.

Mitä Euroopan unionin tuomioistuin tarjoaa RSS-syötteenä?

Lehdistötiedotteiden RSS-syötteet ovat saatavana 23 kielellä näillä kotisivuilla.


Lehdistötiedotteita ei aina ole laadittu kaikilla kielillä. Siksi varsinaisen tilauskielen lisäksi voi tilata toissijaisen kielen (ranska tai englanti). Jos tiedotetta ei ole tarjolla käyttäjän valitsemalla kielellä, se lähetetään lisäkielellä.


RSS-syöte tilataan valitsemalla jompikumpi seuraavista URL-osoitteista:


Uusimmat tuomiot ja ratkaisuehdotukset: