RSS

Kas ir RSS ?

RSS (Really Simple Syndication vai Rich Site Summary) ir teksta formāts, kas nodrošina automātisku un efektīvu tīmeklī pieejamo jaunāko ziņu izplatīšanu, un lietotājam šī informācija pašam nav jāmeklē. Tādējādi atgādinājums jūs brīdinās par jaunu paziņojumu presei publicēšanu un sniegs jums piekļuvi visam tekstam.

Kā uzstādīt RSS padevi ?

Padevi varat abonēt, izmantojot RSS lasītāju. Tiklīdz tas ir instalēts, RSS sistēma pārbauda, atjaunina un brīdina jūs par tīmeklī pieejamu jaunu informāciju.

Jūs varat izmantot ierasto meklēšanas ierīci, lai izvēlētos tādu lasītāju, kas jums no visiem tirgū pieejamajiem produktiem šķiet vispiemērotākais. Lūdzu, ievērojiet, ka dažādi lasītāji darbojas dažādās operētājsistēmās, un ņemiet to vērā, izdarot savu izvēli.

Abonēšanas metodes var atšķirties atkarībā no lasītāja. Jūsu izvēlētais lasītājs sniegs jums vajadzīgos norādījumus.

Pēc lasītāja lejuplādēšanas un instalēšanas izpildiet tā norādījumus, lai pievienotu jūsu izvēlēto CVRIA piedāvātās informācijas padevi kā jaunu kanālu.

Kādas informācijas padeves piedāvā CVRIA ?

CVRIA mājas lapā paziņojumu presei RSS padeves ir pieejamas 22 valodās.

Tā kā paziņojumi presei ne vienmēr ir visās valodās, jums ir iespēja abonēt šos paziņojumus jūsu izvēlētajā valodā, kā arī vienā no divām papildvalodām (angļu vai franču), lai saņemtu pilnīgu informāciju. Ja paziņojums presei nav pieejams jūsu izvēlētajā valodā, informācija jums tiks nosūtīta arī izvēlētajā papildvalodā.

Lai izmantotu RSS, izvēlieties vieno no šiem URL:

   LV + EN : http://curia.europa.eu/jcms/rss.jsp?lang=lv&secondLang=en
   LV + FR : http://curia.europa.eu/jcms/rss.jsp?lang=lv&secondLang=fr


Pēdējie spriedumi un secinājumi:

rss-xml  Tiesa : https://curia.europa.eu/jcms/rssJur.jsp?jur=C&lang=lv
rss-xml  Vispārējā tiesa: https://curia.europa.eu/jcms/rssJur.jsp?jur=T&lang=lv