RSS

Čo je „RSS“ ?

RSS (Really Simple Syndication alebo Rich Site Summary) je textový formát umožňujúci automatické a efektívne šírenie aktuálnych titulov dostupných na internete, čo umožňuje vyhnúť sa samotnému vyhľadávaniu informácie. Upozorňujúca správa Vám tak umožní dozvedieť sa o uverejnení tlačových komuniké a mať prístup k ich úplnému textu.

Ako používať informačný tok RSS po prvýkrát ?

Je možné predplatiť si prístup k informačnému toku RSS s použitím čítacej jednotky RSS. Po tom čo je nainštalovaná, RSS overuje, aktualizuje a upozorní Vás na sprístupnenie každej novinky.

Na výber čítacej jednotky, ktorá Vám vyhovuje, spomedzi jednotiek dostupných na trhu, je možné použiť vyhľadávač podľa Vašej voľby. Upozorňujeme Vás na to, že rozličné čítacie jednotky fungujú s rozličnými operačnými systémami, na čo musíte prihliadať pri Vašom výbere.

Podmienky predplatného sa odlišujú v závislosti od čítacích jednotiek. Čítacia jednotka, ktorú si vyberiete Vám poskytne potrebné informácie.

Po tom, čo vykonáte download a inštaláciu čítacej jednotky, postupujte podľa jej pokynov na pripojenie Vášho výberu k informačným tokom, ktoré ponúka CVRIA ako nový kanál.

Aké informačné toky ponúka CVRIA ?

Na stránke CVRIA sú dostupné informačné toky RSS s tlačovými komuniké v 23 jazykoch.

Vzhľadom na skutočnosť, že tlačové komuniké nie sú vždy dostupné vo všetkých jazykoch, máte možnosť pre úplnú informovanosť predplatiť si jazyk podľa Vášho výberu a jeden z dvoch doplňujúcich jazykov (francúzštinu alebo angličtinu). V prípade, ak tlačové komuniké nebude dostupné v jazyku podľa Vášho výberu, informácie vo vybratom doplňujúcom jazyku Vám napriek tomu budú oznámené.

Pre používanie RSS, uveďte URL jednej z dvoch nasledujúcich možností.

   SK + EN : http://curia.europa.eu/jcms/rss.jsp?lang=sk&secondLang=en
   SK + FR : http://curia.europa.eu/jcms/rss.jsp?lang=sk&secondLang=fr


Najnovšie rozsudky a návrhy:

rss-xml  Súdny dvor : https://curia.europa.eu/jcms/rssJur.jsp?jur=C&lang=sk
rss-xml  Všeobecný súd: https://curia.europa.eu/jcms/rssJur.jsp?jur=T&lang=sk