Politika používání služby Twitter

Účty služby Twitter @EUCourtPress a @CourUEPresse spravuje Tiskové a informační oddělení Soudního dvora Evropské unie.

Týdně budou rozesílány v průměru jeden až tři tweety o rozhodnutích a o některých dalších událostech týkajících se Soudního dvora (slavnostní zasedání, protokolární návštěvy, změny ve službách poskytovaných účastníkům řízení, …).

Zaslání přímé zprávy nebo tweetu se nepovažuje za oficiální žádost o poskytnutí informace. Potřebuje-li uživatel kontaktovat Soudní dvůr úřední cestou, může použít náš kontaktní formulář.

Účty, které sledujeme

Tiskové a informační oddělení nesleduje systematicky účty svých odběratelů (followers). Sledování zjevně škodlivých účtů a účtů rozesílajících spamy bude ukončeno. Skutečnost, že některý z účtů Tiskového a informačního oddělení je odběratelem jiného účtu, nelze považovat za schvalování nebo podporování takového účtu ze strany Soudního dvora Evropské unie.

Dostupnost

Tiskové a informační oddělení aktualizuje účty služby Twitter a dohlíží na jejich aktivitu v pracovní době od pondělí do pátku.

Soudní dvůr nemůže nést odpovědnost za případné nedostatky dostupnosti služby Twitter.