Politik for brug af Twitter

Twitterkontiene @EUCourtPress og @CourUEPresse administreres af Den Europæiske Unions Domstols Kontor for Presse og Information.

I gennemsnit vil en til tre tweets om ugen blive lagt ud vedrørende afgørelserne og bestemte institutionelle begivenheder (højtidelige retsmøder, protokollære besøg, udviklingen i de tilbud, der udbydes til borgerne, mv.).

Direkte beskeder og tweets anses ikke for en officiel anmodning om oplysninger. Ønsker De officielt at kontakte Domstolen, bedes dette gøres via vores kontaktformular.

Konti, som vi følger

Kontoret for Presse og Information følger ikke automatisk sine følgeres konti. Konti, der er åbenbart generende, eller hvorfra der udsendes spam, vil ikke blive fulgt. Den omstændighed, at en konto følges af en af Kontoret for Presse og Informations konti, er ikke udtryk for Den Europæiske Unions Domstols godkendelse eller støtte til den pågældende konto.

Tilgængelighed

Kontoret for Presse og Information opdaterer og følger aktiviteten på de to Twitterkonti i arbejdstiden fra mandag til fredag.

Er Twitter-tjenesten ikke tilgængelig, kan Domstolen ikke stilles til ansvar herfor.