Warunki korzystania z Twittera

Administratorem znajdujących się na Twitterze kont @EUCourtPress i @CourUEPresse jest wydział kontaktów z mediami i informacji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wydział ten będzie zamieszczał tygodniowo od jednego do trzech „tweetów” dotyczących wydanych rozstrzygnięć i innych mających miejsce w Trybunale wydarzeń (ślubowań, wizyt oficjalnych, zmian w zakresie oferowanych podmiotom prawnym środków…).

Wysłanie bezpośredniej wiadomości lub „tweeta” nie stanowi oficjalnego zwrócenia się z wnioskiem o udzielenie informacji. W przypadku potrzeby zwrócenia się do Trybunału Sprawiedliwości w sposób oficjalny należy skorzystać ze strony kontakty.

Obserwowanie kont

Wydział kontaktów z mediami i informacji nie sprawdza regularnie kont swych obserwatorów. Nie będą obserwowane konta, przy pomocy których rozpowszechniany jest spam lub inne „złośliwe” treści. Okoliczność, że wydział kontaktów z mediami i informacji jest obserwatorem jakiegoś konta nie oznacza ich akceptacji czy też wspierania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dostępność

Wydział kontaktów z mediami i informacji aktualizuje i nadzoruje zarządzane przez siebie konta na Twitterze w godzinach pracy od poniedziałku do piątku.

Trybunał Sprawiedliwości nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak dostępności związanych z Twitterem usług.