Pravidlá používania siete Twitter

Účty Twitter @EUCourtPress a @CourUEPresse spravuje Sekcia tlače a informácií Súdneho dvora Európskej únie.

Priemerne jeden až tri „tweets“ sa budú týždenne uverejňovať o rozhodnutiach, ako aj niektorých udalostiach inštitúcie (slávnostné zasadnutia, protokolárne návštevy, vývoj služieb ponúkaných osobám podliehajúcim súdnej právomoci, atď.).

Odoslanie správy alebo „tweets“ sa nepovažuje za formálnu žiadosť o poskytnutie informácií. V prípade, že musíte oficiálne kontaktovať Súdny dvor, použite našu kontaktnú stránku.

Účty, ktoré sledujeme

Sekcia tlače a informácií permanentne nesleduje účty svojich „followers“. Zjavne urážlivé účty alebo účty vyvolávajúce spamy nebudú viac sledované. Skutočnosť, že určitý účet Sekcia tlače a informácií sleduje, nemožno považovať za schválenie alebo podporu týchto účtov Súdnym dvorom Európskej únie.

Dostupnosť

Sekcia tlače a informácií aktualizuje a dohliada nad činnosťou účtov Twitteru počas pracovnej doby od pondelka do piatka.

Súdny dvor nezodpovedá za prípadnú nedostupnosť služby siete Twitter.