Policy för användningen av Twitter

Twitterkontona @EUCourtPress och @CourUEPresse innehas av press- och informationsavdelningen vid Europeiska unionens domstol.

Det kommer att skickas ut i genomsnitt mellan en och tre tweets per vecka som handlar om domstolsavgöranden eller andra delar av domstolens verksamhet (högtidliga sammankomster, officiella besök, tjänster som erbjuds medborgarna, … ).

Ett direktmeddelande eller en tweet kommer inte att betraktas som en officiell begäran om information. Om Ni behöver kontakta domstolen officiellt, ber vi Er gå till vår kontaktsida.

Konton som följs av oss

Press- och informationsavdelningen följer inte systematiskt sina följares konton. Twittrare med uppenbart illvilliga avsikter eller konton som skickar ut skräppost kommer inte att fortsätta följas. Att ett visst konto följs av ett av de konton som innehas av press- och informationsavdelningen kan inte likställas med att det aktuella kontot åtnjuter godkännande eller stöd från Europeiska unionens domstol.

Tillgänglighet

Press- och informationsavdelningen uppdaterar och övervakar aktiviteten på Twitterkontona måndagar till fredagar under arbetstid.

Europeiska unionens domstol kan inte hållas ansvarig för eventuella brister i Twitters tillgänglighet.