Tematikus adatlapok

A „Tematikus adatlapok” olyan dokumentumok, amelyek egy adott téma mentén elemzik a szabályozást, az ítélkezési gyakorlatot vagy a tételes jogszabályokat. Ezek lehetnek határozatok gyűjteményei, összefoglalók kivonatai vagy magyarázó feljegyzések, amelyeket az Európai Unió Bírósága vagy az EUBH tagbíróságai készítenek.

E rovatban a Bíróság rendelkezésre bocsátja az „ítélkezési gyakorlat tematikus adatlapjait”, amelyeket a Kutatási és Dokumentációs Igazgatóság készít, és amelyek egy adott tárgykörben gyűjtik össze egyes válogatott ítéletek legfontosabb jogkérdéseit. Ezen adatlapok valamennyi hivatalos nyelven elérhetők.


Certificat complémentaire de protection pour les médicaments
28.02.2018 | Uniós bíróságok | Tematikus adatlap
Szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon - Jogszabályok közelítése
en fr
Az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazási köre
29.12.2017 | Uniós bíróságok | Tematikus adatlap
Alapjogi Charta
A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférés
27.11.2017 | Uniós bíróságok | Tematikus adatlap
Környezet
Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás és gyorsított eljárás
31.10.2019 | Uniós bíróságok | Tematikus adatlap
Eljárási rendelkezések
A személyes adatok védelme
29.12.2017 | Uniós bíróságok | Tematikus adatlap
Adatvédelem
Elektronikus kereskedelem és szerződéses Kötelezettségek
27.05.2019 | Uniós bíróságok | Tematikus adatlap
Szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon - Fogyasztóvédelem - Jogszabályok közelítése