Teminiai biuleteniai

Teminiai biuleteniai“ yra dokumentai, kuriuose tam tikru klausimu analizuojami teisės aktai, jurisprudencija ar pozityvioji teisė. Tai gali būti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ar TEST dalyvaujančių teismų sprendimų, jų parengtų santraukų ar aiškinamųjų pastabų sąvadas.

Šiame skyriuje Teisingumo Teismas dalijasi „teminiais jurisprudencijos biuleteniais“, kuriuos rengia jo Tyrimų ir dokumentacijos direktoratas ir kuriuose pagal tam tikrą sritį išdėstyti atrinktuose teismo sprendimuose nagrinėti reikšmingiausi teisės klausimai. Šie biuleteniai prieinami visomis oficialiosiomis kalbomis.