Themafiches

„Themafiches” zijn documenten waarin de regelgeving, de rechtspraak of de stand van het positieve recht met betrekking tot een bepaald onderwerp wordt geanalyseerd. Het kan gaan om een verzameling van beslissingen, of om beknopte samenvattingen of toelichtingen van de hand van het Hof van Justitie van de Europese Unie of van de rechterlijke instanties die lid zijn van het RJUE.

Onder deze rubriek huisvest het Hof de „Themafiches over de rechtspraak” van de directie Onderzoek en Documentatie. Daarin zijn voor een bepaald rechtsgebied de meest relevante rechtsoverwegingen uit een selectie van arresten opgenomen. Deze fiches zijn beschikbaar in alle officiële talen.


Bescherming van persoonsgegevens
01.11.2021 | Rechterlijke instanties van de Unie | Themafiche
Bescherming van gegevens
Aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde
30.11.2019 | Rechterlijke instanties van de Unie | Themafiche
Belasting over de toegevoegde waarde
Elektronische handel en contractuele verplichtingen
01.07.2020 | Rechterlijke instanties van de Unie | Themafiche
Intellectuele, industriële en commerciële eigendom - Bescherming van consument - Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
Toepassingsgebied van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
08.06.2021 | Rechterlijke instanties van de Unie | Themafiche
Handvest van de grondrechten
Toegang van het publiek tot milieu-informatie
27.11.2017 | Rechterlijke instanties van de Unie | Themafiche
Milieu
Prejudiciële spoedprocedure en versnelde procedure
31.10.2019 | Rechterlijke instanties van de Unie | Themafiche
Procedurele bepalingen