Fișe tematice

Fișele tematice” sunt documente care analizează reglementarea, jurisprudența sau situația dreptului pozitiv cu privire la o tematică dată. Poate fi vorba despre o compilație de decizii, de rezumate de sumare sau de note explicative, realizate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene sau de instanțele membre ale RJUE.

În această rubrică, Curtea partajează „Fișele tematice de jurisprudență” realizate de Direcția Cercetare și documentare, care recenzează, pentru o materie determinată, chestiunile de drept cele mai pertinente dintr‑o selecție de hotărâri. Aceste fișe sunt disponibile în toate limbile oficiale.


Protecția datelor cu caracter personal
01.07.2020 | Instanțe ale Uniunii | Fișă tematică
Protecția datelor
Comerțul electronic și obligațiile contractuale
01.07.2020 | Instanțe ale Uniunii | Fișă tematică
Proprietatea intelectuală, industrială și comercială - Protecția consumatorilor - Apropierea legislațiilor
Certificat complémentaire de protection pour les médicaments
28.02.2018 | Instanțe ale Uniunii | Fișă tematică
Proprietatea intelectuală, industrială și comercială - Apropierea legislațiilor
en fr
Domeniul de aplicare al Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
29.12.2017 | Instanțe ale Uniunii | Fișă tematică
Carta drepturilor fundamentale
Accesul publicului la informațiile despre mediu
27.11.2017 | Instanțe ale Uniunii | Fișă tematică
Mediu
Procedura preliminară de urgență și procedura accelerată
31.10.2019 | Instanțe ale Uniunii | Fișă tematică
Dispoziții procedurale