Informace o soudních prázdninách

Období, během nichž se nekonají jednání

Podle článku 15 Protokolu o Statutu Soudního dvora Soudní dvůr vykonává svou činnost nepřetržitě. Každý soud stanoví období soudních prázdnin, jakož i období, během nichž se v zásadě nekonají jednání.

Soudy a jejich služby však během těchto období nadále obvyklým způsobem vykonávají svou činnost, takže vyžadují-li to okolnosti věci, mohou být jednání konána.   

V soudním roce 2019/2020 a 2020/2021 tak v zásadě jednání nebudou konána během těchto období: 

 

2019/2020

2020/2021

- Svátek všech svatých:
- Vánoční svátky:
- Masopust:
- Velikonoční svátky: 
- Nanebevstoupení:
- Léto:
28.10.2019 > 03.11.2019
23.12.2019 > 12.01.2020
17.02.2020 > 23.02.2020
06.04.2020 > 19.04.2020
18.05.2020 > 24.05.2020
16.07.2020 > 31.08.2020
02.11.2020 > 08.11.2020
21.12.2020 > 10.01.2021
15.02.2021 > 21.02.2021
29.03.2021 > 11.04.2021
24.05.2021 > 30.05.2021
16.07.2021 > 31.08.2021


Soudy mimoto dodržují úřední svátky v Lucembursku, kde mají své sídlo.

 Více informací:

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 30. dubna 2019 o úředních svátcích a soudních prázdninách

Rozhodnutí Tribunálu ze dne 27. února 2019 o soudních prázdninách