Informace o soudních prázdninách

Období, během nichž se nekonají jednání

Podle článku 15 Protokolu o Statutu Soudního dvora Soudní dvůr vykonává svou činnost nepřetržitě. Každý soud stanoví období soudních prázdnin, jakož i období, během nichž se v zásadě nekonají jednání.

Soudy a jejich služby však během těchto období nadále obvyklým způsobem vykonávají svou činnost, takže vyžadují-li to okolnosti věci, mohou být jednání konána.   

V soudním roce 2017/20182018/2019 tak v zásadě jednání nebudou konána během těchto období:

 

2017/2018

2018/2019

- Svátek všech svatých:
- Vánoční svátky:
- Masopust:
- Velikonoční svátky:
- Nanebevstoupení:
- Léto:

30.10.2017 > 05.11.2017
18.12.2017 > 07.01.2018
12.02.2018 > 18.02.2018
26.03.2018 > 08.04.2018
21.05.2018 > 27.05.2018
16.07.2018 > 31.08.2018

29.10.2018 > 04.11.2019
17.12.2018 > 06.01.2019
18.02.2019 > 24.02.2019
15.04.2019 > 28.04.2019
27.05.2019 > 02.06.2019
16.07.2019 > 31.08.2019

 

Soudy mimoto dodržují úřední svátky v Lucembursku, kde mají své sídlo.

 Více informací:

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 13. března 2018 o úředních svátcích a soudních prázdninách