Informace o soudních prázdninách

Období, během nichž se nekonají jednání

Podle článku 15 Protokolu o Statutu Soudního dvora Soudní dvůr vykonává svou činnost nepřetržitě. Každý soud stanoví období soudních prázdnin, jakož i období, během nichž se v zásadě nekonají jednání.

Soudy a jejich služby však během těchto období nadále obvyklým způsobem vykonávají svou činnost, takže vyžadují-li to okolnosti věci, mohou být jednání konána.   

V soudním roce 2018/2019 a 2019/2020 tak v zásadě jednání nebudou konána během těchto období: 

 

2018/2019

2019/2020

- Svátek všech svatých:
- Vánoční svátky:
- Masopust:
- Velikonoční svátky: 
- Nanebevstoupení:
- Léto:
29.10.2018 > 04.11.2019
17.12.2018 > 06.01.2019
18.02.2019 > 24.02.2019
15.04.2019 > 28.04.2019
27.05.2019 > 02.06.2019
16.07.2019 > 31.08.2019
28.10.2019 > 03.11.2019
23.12.2019 > 12.01.2020
17.02.2020 > 23.02.2020
06.04.2020 > 19.04.2020
18.05.2020 > 24.05.2020
16.07.2020 > 31.08.2020

 

Soudy mimoto dodržují úřední svátky v Lucembursku, kde mají své sídlo.

 Více informací:

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 13. března 2018 o úředních svátcích a soudních prázdninách