Teave kohtu puhkuste kohta

Ajavahemikud, millal kohtuistungeid ei toimu

Vastavalt protokolli Euroopa Kohtu põhikirja kohta artiklile 15 täidab Euroopa Kohus oma ülesandeid pidevalt. Iga kohtuinstants otsustab kohtu puhkuste kestuse ning ajavahemikud, millal kohtuistungeid reeglina ei toimu.

Kohtud ja nende teenistused jätkavad neil ajavahemikel siiski oma tavalist tööd. Kui kohtuasja asjaolud nõuavad, võidakse korraldada kohtuistungeid.

Kohtuaastal 2017/2018 ja 2018/2019 ei toimu kohtuistungeid reeglina järgmistel ajavahemikel:

 

2017/2018

2018/2019

- hingedepäev:
- jõulud:
- vastlad:
- ülestõusmispühad:
- taevaminemispüha:
- suvi:

30.10.2017 > 05.11.2017
18.12.2017 > 07.01.2018
12.02.2018 > 18.02.2018
26.03.2018 > 08.04.2018
21.05.2018 > 27.05.2018
16.07.2018 > 31.08.2018

29.10.2018 > 04.11.2019
17.12.2018 > 06.01.2019
18.02.2019 > 24.02.2019
15.04.2019 > 28.04.2019
27.05.2019 > 02.06.2019
16.07.2019 > 31.08.2019

 

Kohtud järgivad lisaks oma asukohariigi, Luksemburgi ametlikke puhkepäevi

 

 Vt lisaks:

Euroopa Kohtu otsus, 13. märts 2018, ametlike puhkepäevade ja kohtutöö vaheaegade kohta