Teave kohtu puhkuste kohta

Ajavahemikud, millal kohtuistungeid ei toimu

Vastavalt protokolli Euroopa Kohtu põhikirja kohta artiklile 15 täidab Euroopa Kohus oma ülesandeid pidevalt. Iga kohtuinstants otsustab kohtu puhkuste kestuse ning ajavahemikud, millal kohtuistungeid reeglina ei toimu.

Kohtud ja nende teenistused jätkavad neil ajavahemikel siiski oma tavalist tööd. Kui kohtuasja asjaolud nõuavad, võidakse korraldada kohtuistungeid.

Kohtuaastal 2018/2019 ja 2019/2020 ei toimu kohtuistungeid reeglina järgmistel ajavahemikel: 

 

2018/2019

2019/2020

- hingedepäev:
- jõulud:
- vastlad:
- ülestõusmispühad: 
- taevaminemispüha:
- suvi: 
29.10.2018 > 04.11.2019
17.12.2018 > 06.01.2019
18.02.2019 > 24.02.2019
15.04.2019 > 28.04.2019
27.05.2019 > 02.06.2019
16.07.2019 > 31.08.2019
28.10.2019 > 03.11.2019
23.12.2019 > 12.01.2020
17.02.2020 > 23.02.2020
06.04.2020 > 19.04.2020
18.05.2020 > 24.05.2020
16.07.2020 > 31.08.2020

 

Kohtud järgivad lisaks oma asukohariigi, Luksemburgi ametlikke puhkepäevi

 

 Vt lisaks:

Euroopa Kohtu otsus, 13. märts 2018, ametlike puhkepäevade ja kohtutöö vaheaegade kohta