Informacija apie teismo atostogas

Laikotarpiai, kuriais nevyksta teismo posėdžiai

Pagal Protokolo dėl Teisingumo Teismo statuto 15 straipsnį teismas veikia nuolat. Be to, kiekvienas teismas nusistato teismo atostogų laikotarpius bei laikotarpius, kuriais teismo posėdžiai iš principo nevyksta.

Tačiau šiais laikotarpiais teismai ir jų tarnybos dirba kaip įprasta, o prireikus gali būti surengti ir teismo posėdžiai.

2018/2019 ir 2019/2020 metais teismo posėdžiai iš principo nevyks šiais laikotarpiais: 

 

2018/2019

2019/2020

- Visų šventųjų:
- Kalėdų:
- Užgavėnių:
- Velykų: 
- Šeštinių:
- Vasaros:
2018.10.29 > 2019.11.04
2018.12.17 > 2019.01.06
2019.02.18 > 2019.02.24
2019.04.15 > 2019.04.28
2019.05.27 > 2019.06.02
2019.07.16 > 2019.08.31
2019.10.28 > 2019.11.03
2019.12.23 > 2020.01.12
2020.02.17 > 2020.02.23
2020.04.06 > 2020.04.19
2020.05.18 > 2020.05.24
2020.07.16 > 2020.08.31

 

Be to, teismai laikosi Liuksemburgo, kuriame yra jų būstinė, oficialiųjų švenčių

 

 Daugiau informacijos:

Teisingumo teismo sprendimas 2018 m. kovo 13 d. dėl oficialiųjų švenčių ir teismo atostogų