Informacija apie teismo atostogas

Laikotarpiai, kuriais nevyksta teismo posėdžiai

Pagal Protokolo dėl Teisingumo Teismo statuto 15 straipsnį teismas veikia nuolat. Be to, kiekvienas teismas nusistato teismo atostogų laikotarpius bei laikotarpius, kuriais teismo posėdžiai iš principo nevyksta.

Tačiau šiais laikotarpiais teismai ir jų tarnybos dirba kaip įprasta, o prireikus gali būti surengti ir teismo posėdžiai.

2020/2021 ir 2021/2022 metais teismo posėdžiai iš principo nevyks šiais laikotarpiais:  

 

2020/2021

2021/2022

Visų šventųjų:
- Kalėdų:
- Užgavėnių:
- Velykų: 
- Šeštinių:
- Vasaros:
2020.11.02 > 08.11.2020
2020.12.21 > 10.01.2021
2021.02.15 > 2021.02.21
2021.03.29 > 2021.04.11
2021.05.24 > 2021.05.30
2021.07.16 > 2021.08.31
2021.11.01 > 2021.11.07
2021.12.20 > 2022.01.09
2022.02.14 > 2022.02.20
2022.04.11 > 2022.04.24
2022.05.23 > 2022.05.29
2022.07.16 > 2022.08.31


Be to, teismai laikosi Liuksemburgo, kuriame yra jų būstinė, oficialiųjų švenčių

 

 Daugiau informacijos:

Teisingumo teismo sprendimas 2019 m. balandžio 30 d. dėl oficialiųjų švenčių ir teismo atostogų

Bendrojo Teismo sprendimas 2019 m. vasario 27 d. dėl Teismo atostogų