Informazzjoni dwar il-vaganzi ġudizzjarji

Perijodi li matulhom ma jsirux seduti

Skont l-Artikolu 15 tal-Artikolu 15 tal-Protokoll fuq l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti tiltaqa' b'mod permanenti. Kull qorti tistabbilixxi l-perijodi ta' vaganzi ġudizzjarji, kif ukoll il-perijodi li matulhom is-seduti, bħala regola, ma jinżammux.

Il-qrati u d-dipartimenti tagħhom madankollu jkomplu jaħdmu b'mod normali matul dawn il-perijodu fejn jistgħu jsiru xi seduti jekk iċ-ċirkustanzi tal-kawża jeżiġu dan.

Għaldaqstant, għas-sena ġudizzjarja 2018/2019 u 2019/2020 m'għandhomx isiru seduti matul il-perijodi li ġejjin : 

 

2018/2019

2019/2020

- Festa tal-Qaddisin Kollha:
- Milied:
- Karnival:
- Għid: 
- Ascension:
- Sajf:
29.10.2018 > 04.11.2019
17.12.2018 > 06.01.2019
18.02.2019 > 24.02.2019
15.04.2019 > 28.04.2019
27.05.2019 > 02.06.2019
16.07.2019 > 31.08.2019
28.10.2019 > 03.11.2019
23.12.2019 > 12.01.2020
17.02.2020 > 23.02.2020
06.04.2020 > 19.04.2020
18.05.2020 > 24.05.2020
16.07.2020 > 31.08.2020

 

Il-qrati għandhom josservaw barra minn dan il-jiem ta' vaganza legali tal-Lussemburgu, jew fejn ikollhom is-sede tagħhom.

 

 Għal iktar informazzjoni :

Deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-13 ta' Marzu 2018 dwar il-jiem ta’ vaganza legali u l-vaganzi ġudizzjarji