Informazzjoni dwar il-vaganzi ġudizzjarji

Perijodi li matulhom ma jsirux seduti

Skont l-Artikolu 15 tal-Artikolu 15 tal-Protokoll fuq l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti tiltaqa' b'mod permanenti. Kull qorti tistabbilixxi l-perijodi ta' vaganzi ġudizzjarji, kif ukoll il-perijodi li matulhom is-seduti, bħala regola, ma jinżammux.

Il-qrati u d-dipartimenti tagħhom madankollu jkomplu jaħdmu b'mod normali matul dawn il-perijodu fejn jistgħu jsiru xi seduti jekk iċ-ċirkustanzi tal-kawża jeżiġu dan.

Għaldaqstant, għas-sena ġudizzjarja 2021/2022 m'għandhomx isiru seduti matul il-perijodi li ġejjin : 

 

2021/2022

Festa tal-Qaddisin Kollha:
- Milied:
- Karnival:
- Għid: 
- Ascension:
- Sajf: 
01.11.2021 > 07.11.2021
20.12.2021 > 09.01.2022
14.02.2022 > 20.02.2022
11.04.2022 > 24.04.2022
23.05.2022 > 29.05.2022
16.07.2022 > 31.08.2022


Il-qrati għandhom josservaw barra minn dan il-jiem ta' vaganza legali tal-Lussemburgu, jew fejn ikollhom is-sede tagħhom.

 Għal iktar informazzjoni :

Deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-2 ta' Frar 2021 dwar il-jiem ta' vaganza legali u l-vaganzi ġudizzjarji

Deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Frar 2021 dwar il-vaganzi ġudizzjarji