Informazzjoni dwar il-vaganzi ġudizzjarji

Perijodi li matulhom ma jsirux seduti

Skont l-Artikolu 15 tal-Artikolu 15 tal-Protokoll fuq l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti tiltaqa' b'mod permanenti. Kull qorti tistabbilixxi l-perijodi ta' vaganzi ġudizzjarji, kif ukoll il-perijodi li matulhom is-seduti, bħala regola, ma jinżammux.

Il-qrati u d-dipartimenti tagħhom madankollu jkomplu jaħdmu b'mod normali matul dawn il-perijodu fejn jistgħu jsiru xi seduti jekk iċ-ċirkustanzi tal-kawża jeżiġu dan.

Għaldaqstant, għas-sena ġudizzjarja 2017/2018 u 2018/2019 m'għandhomx isiru seduti matul il-perijodi li ġejjin :

 

2017/2018

2018/2019

- Festa tal-Qaddisin Kollha:
- Milied:
- Karnival:
- Għid:
- Ascension:
- Sajf:

30.10.2017 > 05.11.2017
18.12.2017 > 07.01.2018
12.02.2018 > 18.02.2018
26.03.2018 > 08.04.2018
21.05.2018 > 27.05.2018
16.07.2018 > 31.08.2018

29.10.2018 > 04.11.2019
17.12.2018 > 06.01.2019
18.02.2019 > 24.02.2019
15.04.2019 > 28.04.2019
27.05.2019 > 02.06.2019
16.07.2019 > 31.08.2019

 

Il-qrati għandhom josservaw barra minn dan il-jiem ta' vaganza legali tal-Lussemburgu, jew fejn ikollhom is-sede tagħhom.

 

 Għal iktar informazzjoni :

Deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-13 ta' Marzu 2018 dwar il-jiem ta’ vaganza legali u l-vaganzi ġudizzjarji