Rechterlijke vakanties

Perioden waarin er geen zittingen zijn

Overeenkomstig artikel 15 van het Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie is het Hof permanent in functie. De rechtsprekende instanties bepalen elk voor zich hun rechterlijke vakanties en de perioden waarin er in principe geen zittingen zijn.

De rechterlijke instanties en hun diensten functioneren in die perioden echter normaal; wanneer dit gezien de omstandigheden van de zaak noodzakelijk is, kunnen tijdens deze perioden zittingen worden georganiseerd.

In het gerechtelijk jaar 2018/2019 en 2019/2020 worden in principe geen zittingen gehouden in de volgende perioden : 

 

2018/2019

2019/2020

- Allerheiligen:
- Kerstmis:
- Carnaval:
- Pasen: 
- Hemelvaartsdag:
- Zomer:
29.10.2018 > 04.11.2019
17.12.2018 > 06.01.2019
18.02.2019 > 24.02.2019
15.04.2019 > 28.04.2019
27.05.2019 > 02.06.2019
16.07.2019 > 31.08.2019
28.10.2019 > 03.11.2019
23.12.2019 > 12.01.2020
17.02.2020 > 23.02.2020
06.04.2020 > 19.04.2020
18.05.2020 > 24.05.2020
16.07.2020 > 31.08.2020

 

De rechterlijke instanties volgen tevens de officiële feestdagen van Luxemburg, het land van hun zetel.

 

 Zie ook:

Besluit van het Hof van Justitie van 13 maart 2018 inzake de erkende feestdagen en de gerechtelijke vakanties