Informacje dotyczące urlopów sędziowskich

Terminy, w których nie odbywają się posiedzenia sądów

Zgodnie z art. 15 Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości obrady Trybunału odbywają się w trybie ciągłym. Każdy z sądów ustala terminy urlopów sędziowskich, jak również terminy, w których co do zasady posiedzenia się nie odbywają.

Sądy i funkcjonujące w ich ramach służby pracują w tym czasie normalnie, a posiedzenia mogą zostać zwołane, jeżeli wymagają tego okoliczności sprawy.

W roku sądowym 2017/20182018/2019 posiedzenia nie będą się co do zasady odbywać w następujących terminach :

 

2017/2018

2018/2019

- Wszystkich Świętych:
- Boże Narodzenie:
- Karnawał:
- Wielkanoc:
- Wniebowstąpienie Pańskie:
- Wakacje letnie:

30.10.2017 > 05.11.2017
18.12.2017 > 07.01.2018
12.02.2018 > 18.02.2018
26.03.2018 > 08.04.2018
21.05.2018 > 27.05.2018
16.07.2018 > 31.08.2018

29.10.2018 > 04.11.2019
17.12.2018 > 06.01.2019
18.02.2019 > 24.02.2019
15.04.2019 > 28.04.2019
27.05.2019 > 02.06.2019
16.07.2019 > 31.08.2019

 

Sądy stosują się również do obowiązujących w Luksemburgu, gdzie mają swoją siedzibę, oficjalnych dni wolnych od pracy.

 

 Dalsze informacje:

Decyzja trybunału sprawiedliwości z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie świąt urzędowych i wakacji sądowych