Informacje dotyczące urlopów sędziowskich

Terminy, w których nie odbywają się posiedzenia sądów

Zgodnie z art. 15 Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości obrady Trybunału odbywają się w trybie ciągłym. Każdy z sądów ustala terminy urlopów sędziowskich, jak również terminy, w których co do zasady posiedzenia się nie odbywają.

Sądy i funkcjonujące w ich ramach służby pracują w tym czasie normalnie, a posiedzenia mogą zostać zwołane, jeżeli wymagają tego okoliczności sprawy.

W roku sądowym 2022/2023 posiedzenia nie będą się co do zasady odbywać w następujących terminach : 

- Wszystkich Świętych: 31.10.2022 > 06.11.2022
- Boże Narodzenie: 19.12.2022 > 08.01.2023
- Karnawał: 20.02.2023 > 26.02.2023
- Wielkanoc:  03.04.2023 > 16.04.2023
- Wniebowstąpienie Pańskie: 29.05.2023 > 04.06.2023
- Wakacje letnie: 16.07.2023 > 31.08.2023

 

W roku sądowym 2023/2024 posiedzenia nie będą się co do zasady odbywać w następujących terminach : 

- Wszystkich Świętych: 30.10.2023 > 05.11.2023
- Boże Narodzenie: 18.12.2023 > 07.01.2024
- Karnawał: 12.02.2024 > 18.02.2024
- Wielkanoc:  25.03.2024 > 07.04.2024
- Wniebowstąpienie Pańskie: 20.05.2024 > 26.05.2024
- Wakacje letnie: 16.07.2024 > 31.08.2024

Sądy stosują się również do obowiązujących w Luksemburgu, gdzie mają swoją siedzibę, oficjalnych dni wolnych od pracy.