Informacje dotyczące urlopów sędziowskich

Terminy, w których nie odbywają się posiedzenia sądów

Zgodnie z art. 15 Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości obrady Trybunału odbywają się w trybie ciągłym. Każdy z sądów ustala terminy urlopów sędziowskich, jak również terminy, w których co do zasady posiedzenia się nie odbywają.

Sądy i funkcjonujące w ich ramach służby pracują w tym czasie normalnie, a posiedzenia mogą zostać zwołane, jeżeli wymagają tego okoliczności sprawy.

W roku sądowym 2022/2023 posiedzenia nie będą się co do zasady odbywać w następujących terminach : 

 

2022/2023

Wszystkich Świętych:
- Boże Narodzenie:
- Karnawał:
- Wielkanoc: 
- Wniebowstąpienie Pańskie:
- Wakacje letnie:
31.10.2022 > 06.11.2022
19.12.2022 > 08.01.2023
20.02.2023 > 26.02.2023
03.04.2023 > 16.04.2023
29.05.2023 > 04.06.2023
16.07.2023 > 31.08.2023

Sądy stosują się również do obowiązujących w Luksemburgu, gdzie mają swoją siedzibę, oficjalnych dni wolnych od pracy.

 Dalsze informacje:

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie świąt urzędowych i wakacji sądowych

Decyzja Sądu z dnia 10 lutego 2021 r w sprawie wakacji sądowych