Informacje dotyczące urlopów sędziowskich

Terminy, w których nie odbywają się posiedzenia sądów

Zgodnie z art. 15 Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości obrady Trybunału odbywają się w trybie ciągłym. Każdy z sądów ustala terminy urlopów sędziowskich, jak również terminy, w których co do zasady posiedzenia się nie odbywają.

Sądy i funkcjonujące w ich ramach służby pracują w tym czasie normalnie, a posiedzenia mogą zostać zwołane, jeżeli wymagają tego okoliczności sprawy.

W roku sądowym 2019/2020 i 2020/2021 posiedzenia nie będą się co do zasady odbywać w następujących terminach : 

 

2019/2020

2020/2021

- Wszystkich Świętych:
- Boże Narodzenie:
- Karnawał:
- Wielkanoc: 
- Wniebowstąpienie Pańskie:
- Wakacje letnie:
28.10.2019 > 03.11.2019
23.12.2019 > 12.01.2020
17.02.2020 > 23.02.2020
06.04.2020 > 19.04.2020
18.05.2020 > 24.05.2020
16.07.2020 > 31.08.2020
02.11.2020 > 08.11.2020
21.12.2020 > 10.01.2021
15.02.2021 > 21.02.2021
29.03.2021 > 11.04.2021
24.05.2021 > 30.05.2021
16.07.2021 > 31.08.2021

 

Sądy stosują się również do obowiązujących w Luksemburgu, gdzie mają swoją siedzibę, oficjalnych dni wolnych od pracy.

 

 Dalsze informacje:

Decyzja trybunału sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie świąt urzędowych i wakacji sądowych

Decyzja Sądu z dnia 27 lutego 2019 r w sprawie wakacji sądowych