Informacje dotyczące urlopów sędziowskich

Terminy, w których nie odbywają się posiedzenia sądów

Zgodnie z art. 15 Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości obrady Trybunału odbywają się w trybie ciągłym. Każdy z sądów ustala terminy urlopów sędziowskich, jak również terminy, w których co do zasady posiedzenia się nie odbywają.

Sądy i funkcjonujące w ich ramach służby pracują w tym czasie normalnie, a posiedzenia mogą zostać zwołane, jeżeli wymagają tego okoliczności sprawy.

W roku sądowym 2020/2021 i 2021/2022 posiedzenia nie będą się co do zasady odbywać w następujących terminach : 

 

2020/2021

2021/2022

Wszystkich Świętych:
- Boże Narodzenie:
- Karnawał:
- Wielkanoc: 
- Wniebowstąpienie Pańskie:
- Wakacje letnie:
02.11.2020 > 08.11.2020
21.12.2020 > 10.01.2021
15.02.2021 > 21.02.2021
29.03.2021 > 11.04.2021
24.05.2021 > 30.05.2021
16.07.2021 > 31.08.2021
01.11.2021 > 07.11.2021
20.12.2021 > 09.01.2022
14.02.2022 > 20.02.2022
11.04.2022 > 24.04.2022
23.05.2022 > 29.05.2022
16.07.2022 > 31.08.2022

Sądy stosują się również do obowiązujących w Luksemburgu, gdzie mają swoją siedzibę, oficjalnych dni wolnych od pracy.

 Dalsze informacje:

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie świąt urzędowych i wakacji sądowych

Decyzja Sądu z dnia 12 lutego 2020 r w sprawie wakacji sądowych

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie świąt urzędowych i wakacji sądowych

Decyzja Sądu z dnia 10 lutego 2021 r w sprawie wakacji sądowych