Sodne počitnice

Obdobja, v katerih ni obravnav

Sodišče v skladu s členom 15 Protokola o Statutu Sodišča stalno zaseda. Vsako sodišče določi obdobja sodnih počitnic in obdobja, v katerih načeloma ne bo obravnav.

Sodišča in njihove službe vendarle normalno delujejo tudi v teh obdobjih, zato je tudi takrat mogoče organizirati obravnave, če to zahtevajo okoliščine zadeve.

V sodnem letu, ki zajema obdobji 2018/2019 in 2019/2020, načeloma ne bo obravnav v obdobjih: 

 

2018/2019

2019/2020

- vsi sveti:
- božič:
- pust:
- velika noč: 
- vnebovzetje:
- poletje:
29.10.2018 > 04.11.2019
17.12.2018 > 06.01.2019
18.02.2019 > 24.02.2019
15.04.2019 > 28.04.2019
27.05.2019 > 02.06.2019
16.07.2019 > 31.08.2019
28.10.2019 > 03.11.2019
23.12.2019 > 12.01.2020
17.02.2020 > 23.02.2020
06.04.2020 > 19.04.2020
18.05.2020 > 24.05.2020
16.07.2020 > 31.08.2020

 

Poleg tega sodišča upoštevajo praznike in dela proste dni v Luxembourgu, kjer imajo svoj sedež.

 

 Dodatne informacije :

Sklep Sodišča z dne 13. marca 2018 o praznikih in dela prostih dneh ter sodnih počitnicah