Information om semesteruppehåll

Perioder då förhandlingar inte hålls

Enligt artikel 15 i protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol ska domstolen tjänstgöra permanent. De enskilda domstolarna ska fastställa semesterperioder och perioder under vilka förhandlingar, i princip, inte hålls.

Domstolarna och deras tjänstegrenar ska likväl fortsätta att tjänstgöra normalt under dessa perioder. Förhandlingar kan även arrangeras under perioderna om omständigheterna i målet kräver det.

För rättsåret 2018/2019 och 2019/2020 hålls i princip inga förhandlingar under följande perioder: 

 

2018/2019

2019/2020

- Allhelgonahelgen:
- Jul:
- Karneval:
- Påsk: 
- Himmelsfärdsdag:
- Sommar:
29.10.2018 > 04.11.2019
17.12.2018 > 06.01.2019
18.02.2019 > 24.02.2019
15.04.2019 > 28.04.2019
27.05.2019 > 02.06.2019
16.07.2019 > 31.08.2019
28.10.2019 > 03.11.2019
23.12.2019 > 12.01.2020
17.02.2020 > 23.02.2020
06.04.2020 > 19.04.2020
18.05.2020 > 24.05.2020
16.07.2020 > 31.08.2020

 

Domstolarna iakttar även de lagstadgade helgdagarna i Luxemburg där de har sitt säte.

 

För ytterligare upplysningar:

Domstolens beslut av den 13 mars 2018 om lagstadgade helgdagar och rättsferier