Information om semesteruppehåll

Perioder då förhandlingar inte hålls

Enligt artikel 15 i protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol ska domstolen tjänstgöra permanent. De enskilda domstolarna ska fastställa semesterperioder och perioder under vilka förhandlingar, i princip, inte hålls.

Domstolarna och deras tjänstegrenar ska likväl fortsätta att tjänstgöra normalt under dessa perioder. Förhandlingar kan även arrangeras under perioderna om omständigheterna i målet kräver det.

För rättsåret 2017/2018 och 2018/2019 hålls i princip inga förhandlingar under följande perioder:

 

2017/2018

2018/2019

- Allhelgonahelgen:
- Jul:
- Karneval:
- Påsk:
- Himmelsfärdsdag:
- Sommar::

30.10.2017 > 05.11.2017
18.12.2017 > 07.01.2018
12.02.2018 > 18.02.2018
26.03.2018 > 08.04.2018
21.05.2018 > 27.05.2018
16.07.2018 > 31.08.2018

29.10.2018 > 04.11.2019
17.12.2018 > 06.01.2019
18.02.2019 > 24.02.2019
15.04.2019 > 28.04.2019
27.05.2019 > 02.06.2019
16.07.2019 > 31.08.2019

 

Domstolarna iakttar även de lagstadgade helgdagarna i Luxemburg där de har sitt säte.

 

För ytterligare upplysningar:

Domstolens beslut av den 13 mars 2018 om lagstadgade helgdagar och rättsferier