Giovanni Pitruzzella
Giovanni Pitruzzella

Роден през 1959 г.; диплома по право от университета в Палермо (1982); преподавател по конституционно право в университета в Палермо; преподавател по конституционно право и право на конкуренция в университета LUISS Guido Carli в Рим; правен съветник на италианското правителство (1993—1996); преподавател по публично право в университета в Каляри (1986—1997); председател на комисията за прилагане на специалния статут на област Сицилия (1998—2002); правен съветник на италианското министерство на здравеопазването (2008—2011); член, впоследствие председател на комисията за гарантиране на правото на стачка в сектора на основните обществени услуги (2006—2011); председател на италианския орган за гарантиране на конкуренцията и пазара (2011—2018); назначен от президента на Републиката през април 2013 г. като един от десетимата мъдреци в комисията за институционални, икономически и социални реформи, а през юни същата година назначен от министър-председателя като член на групата от експерти, на която е възложено да предложи проект за конституционни реформи; автор на многобройни публикации по публично, конституционно, административно право и право на конкуренция; генерален адвокат в Съда от 8 октомври 2018 г.