Giovanni Pitruzzella
Giovanni Pitruzzella

Født i 1959; juridisk embedseksamen fra universitetet i Palermo (1982); professor i forfatningsret ved universitetet i Palermo; professor i forfatningsret og konkurrenceret ved universitetet LUISS Guido Carli i Rom; juridisk rådgiver for den italienske regering (1993-1996); professor i offentlig ret ved universitetet i Cagliari (1986-1997); formand for kommissionen nedsat med henblik på anvendelse af regionen Siciliens særlige status (1998-2002); juridisk rådgiver for det italienske sundhedsministerium (2008-2011); medlem af, dernæst formand for kommissionen til sikring af retten til strejke inden for de vigtige offentlige tjenester (2006-2011); direktør for den italienske konkurrence- og markedstilsynsmyndighed (2011-2018); i april 2013 udpeget af republikkens præsident som en af ti vismænd til kommissionen for institutionelle, økonomiske og sociale reformer og i juni samme år udnævnt af premierministeren til medlem af den ekspertgruppe, som skal udarbejde et udkast til forfatningsmæssige reformer; forfatter til talrige publikationer inden for offentlig ret, forfatningsret, forvaltningsret og konkurrenceret; generaladvokat ved Domstolen siden den 8. oktober 2018.