Giovanni Pitruzzella
Giovanni Pitruzzella

Sündinud 1959; Palermo ülikooli diplom õigusteaduste erialal (1982); Palermo ülikooli riigiõiguse professor; Rooma LUISS Guido Carli ülikooli riigiõiguse ja konkurentsiõiguse professor; Itaalia valitsuse õigusnõunik (1993–1996); Cagliari ülikooli avaliku õiguse professor (1986–1997); Sitsiilia maakonna eristaatuse rakendamise komisjoni esimees (1998–2002); Itaalia tervishoiuministeeriumi õigusnõunik (2008–2011); peamiste avalike teenuste osutamisel streigiõiguse tagamise komisjoni liige ja hiljem esimees (2006–2011); Itaalia konkurentsi‑ ja turujärelevalve ameti direktor (2011–2018); Vabariigi presidendi poolt 2013. aastal institutsiooniliste, majanduslike ja sotsiaalsete reformide läbiviimiseks moodustatud komisjoni üks kümnest liikmest ja sama aasta juunis peaministri poolt konstitutsiooniliste reformide eelnõu ettepaneku koostamiseks nimetatud ekspertgrupi liige; paljude publikatsioonide autor; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 8. oktoobrist 2018.