Giovanni Pitruzzella
Giovanni Pitruzzella

gimė 1959 m.; Palermo universiteto teisės diplomas (1982 m.); Palermo universiteto konstitucinės teisės dėstytojas; Romos LUISS Guido Carli universiteto konstitucinės ir konkurencijos teisės dėstytojas; Italijos vyriausybės patarėjas teisės klausimais (1993–1996 m.); Kaljario universiteto viešosios teisės dėstytojas (1986–1997 m.); komisijos, atsakingos už ypatingo Sicilijos regiono statuso taikymą, pirmininkas (1998–2002 m.); Italijos sveikatos ministerijos patarėjas teisės klausimais (2008–2011 m.); komisijos, atsakingos už teisės į streiką užtikrinimą svarbiausiose viešosiose įstaigose, narys, vėliau – pirmininkas (2006–2011 m.); Italijos konkurencijos ir rinkos priežiūros institucijos pirmininkas (2011–2018 m.); 2013 m. balandžio mėn. Respublikos prezidento paskirtas vienu iš dešimties institucinių, ekonominių ir socialinių reformų komisijos patarėjų, o tų pačių metų birželio mėn. ministro pirmininko paskirtas ekspertų grupės, turėjusios parengti konstitucinių reformų projektą, nariu; daugelio publikacijų viešosios, konstitucinės, administracinės ir konkurencijos teisės klausimais autorius; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2018 m. spalio 8 d.