Giovanni Pitruzzella
Giovanni Pitruzzella

geboren in 1959; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Palermo (1982); hoogleraar constitutioneel recht aan de universiteit van Palermo; hoogleraar grondwettelijk recht aan de universiteit LUISS Guido Carli te Rome; juridisch raadgever van de Italiaanse regering (1993‑1996); hoogleraar publiek recht aan de universiteit van Cagliari (1986‑1997); voorzitter van de commissie voor de toepassing van het bijzonder statuut van de regio Sicilië (1998‑2002); juridisch raadgever bij het Italiaanse ministerie van gezondheid (2008‑2011); lid, vervolgens voorzitter van de commissie voor het waarborgen van het stakingsrecht in wezenlijke overheidsdiensten (2006-2011); voorzitter van de Italiaanse autoriteit voor de naleving van de mededinging en de vrije markt (2011‑2018); in april 2013 door de president van de Republiek aangesteld als één van de zes wijzen in de commissie voor institutionele, economische en sociale hervormingen en, in juni van datzelfde jaar, door de eerste minister benoemd tot lid van de groep van experts tot het formuleren van een voorstel van grondwettelijke hervorming; auteur van talrijke publicaties op het vlak van publiek recht, grondwettelijk recht, bestuursrecht en mededingingsrecht; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie sedert 8 oktober 2018.