Giovanni Pitruzzella
Giovanni Pitruzzella

narodený v roku 1959; diplom z práva získal na univerzite v Palerme (1982); profesor ústavného práva na univerzite v Palerme; profesor ústavného práva a práva hospodárskej súťaže na univerzite LUISS Guido Carli v Ríme; právny poradca talianskej vlády (1993 – 1996); profesor verejného práva na univerzite v Cagliari (1986 – 1997); predseda komisie na uplatnenie osobitného štatútu regiónu Sicílie (1998 – 2002); právny poradca talianskeho ministerstva zdravotníctva (2008 – 2011); člen, neskôr predseda komisie na zabezpečenie práva na štrajk v hlavných verejných službách (2006 – 2011); predseda talianskeho Úradu na zabezpečenie hospodárskej súťaže a trhu (2011 – 2018); vymenovaný prezidentom Republiky v apríli 2013 ako jeden z desiatich expertov komisie pre inštitucionálne, hospodárske a sociálne reformy a v júni toho roku vymenovaný predsedom vlády ako člen skupiny expertov poverenej návrhom projektu ústavných reforiem; autor mnohých publikácií; generálny advokát Súdneho dvora od 8. októbra 2018.