Giovanni Pitruzzella
Giovanni Pitruzzella

Rojen leta 1959; diploma iz prava z univerze v Palermu (1982); profesor ustavnega prava na univerzi v Palermu; profesor ustavnega prava in konkurenčnega prava na univerzi LUISS Guido Carli v Rimu; pravni svetovalec italijanske vlade (1993–1996); profesor javnega prava na univerzi v Cagliariju (1986–1997); predsednik komisije za izvajanje posebnega položaja regije Sicilije (1998–2002); pravni svetovalec italijanskega ministrstva za zdravje (2008–2011); član in nato predsednik komisije za zagotovitev pravice do stavke v ključnih javnih službah (2006–2011); predsednik italijanskega organa za varstvo konkurence in trga (2011–2018); aprila 2013 imenovan s strani predsednika republike v svet desetih modrecev komisije za institucionalne, ekonomske in socialne reforme ter junija istega leta imenovan s strani predsednika vlade za člana skupine strokovnjakov, pozvanih k predložitvi osnutka ustavnih sprememb; avtor številnih publikacij s področja javnega prava, ustavnega prava, upravnega prava in konkurenčnega prava; generalni pravobranilec na Sodišču od 8. oktobra 2018.