Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

narodený v roku 1954; diplom z práva získal na Maltskej univerzite (1977); Master of Laws na Londýnskej univerzite (1979); doktor práv na Cambridgeskej univerzite (1982); prednášajúci na Ealing College of Higher Education (1982 – 1984); prednášajúci na Exeterskej univerzite (1984 – 1990); hlavný prednášajúci na Londýnskej univerzite a na Queen Mary and Westfield College (1990 – 1993); právny poradca v súkromnom sektore a neskôr v maltskom parlamente (1993 – 2016); profesor a vedúci katedry európskeho a porovnávacieho práva na Maltskej univerzite (1993 – 2016); riaditeľ centra dokumentácie a výskumu na Maltskej univerzite (1993 – 2016); predseda maltskej asociácie európskeho práva; autor mnohých publikácií; sudca Všeobecného súdu (2016 – 2018); sudca Súdneho dvora od 8. októbra 2018.