Přenos po internetu (Streaming)

Za účelem usnadnění přístupu veřejnosti ke své soudní činnosti nabídne Soudní dvůr Evropské unie od 26. dubna systém vysílání po internetu.

Vyhlašování rozsudků Soudního dvora a přednesy stanovisek generálních advokátů budou přenášeny živě na jeho webových stránkách. Přenos, který se v této fázi týká pouze věcí přidělených velkému senátu, bude aktivován, jakmile bude zahájeno zasedání k vyhlášení či přednesu, podle rozvrhu stanoveného v soudním kalendáři.

Jednání ve věcech přidělených velkému senátu Soudního dvora budou rovněž v zásadě vysílána ze záznamu během šestiměsíční pilotní fáze. Zasedání bude možné sledovat buď týž den od 14:30 hodin (v případě zasedání, která se konají dopoledne), nebo následující den od 9:30 hodin (v případě zasedání konajících se odpoledne), pozdější přehrání však nebude možné

Podmínky pro používání a upozornění

Soudní dvůr Evropské unie vysílá jednání na internetu, aby umožnil občanům sledovat zasedání za stejných podmínek, jako by byli na těchto zasedáních fyzicky přítomni.

Stejně jako je zakázáno, aby si pořizovala záznam veřejnost přítomná na zasedání, je zakázáno stahovat nebo nahrávat v jakékoli formě zasedání vysílané na internetu, ať už celé nebo jeho část, pokud jde o obraz nebo zvuk, včetně zvuku jednotlivých kanálů tlumočení.

Přenos zasedání na internetu v žádném případě nepředstavuje úřední záznam, zápis nebo protokol z tohoto zasedání.

Soudní dvůr Evropské unie nenese odpovědnost za názory a vyjádření učiněné během zasedání přenášeného na internetu ani za důsledky stahování nebo nahrávání.

Tlumočení

Tlumočení veřejných zasedání Soudního dvora a Tribunálu slouží k usnadnění komunikace a nepředstavuje oficiální záznam z jednání. Pouze původní jazyk je závazný. Tlumočníci nenesou v rámci výkonu svých služebních povinností žádnou odpovědnost.

Chcete-li zvolit jazyk, klikněte nejdřív na „settings“:

Settings

Poté na „Audio Tracks”:

Audio Tracks

a zvolte jazyk, který si přejete.

Není-li tlumočení dostupné ve zvoleném jazyce, je automaticky nastaven jazyk původní.