Μετάδοση μέσω διαδικτύου (Streaming)

Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού στο δικαιοδοτικό του έργο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει δυνατότητα παρακολούθησης των δημοσίων συνεδριάσεων μέσω διαδικτύου.

Η δημοσίευση των αποφάσεων του Δικαστηρίου και η ανάγνωση των προτάσεων των γενικών εισαγγελέων μεταδίδονται απευθείας μέσω της σελίδας αυτής. Η μετάδοση, η οποία προς το παρόν αφορά μόνον τις υποθέσεις που εκδικάζονται από το τμήμα μείζονος συνθέσεως, αρχίζει από την έναρξη της συνεδρίασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα συνεδριάσεων.

Οι επ’ ακροατηρίου συζητήσεις σε υποθέσεις που έχουν ανατεθεί στο τμήμα μείζονος συνθέσεως του Δικαστηρίου μεταδίδονται καταρχήν μαγνητοσκοπημένες (πιλοτικά για 6 μήνες), και συγκεκριμένα στις 14:30 της ίδιας ημέρας (για τις συνεδριάσεις που διεξάγονται το πρωί) ή την επομένη στις 09:30 (για τις συνεδριάσεις που συνεχίζονται το απόγευμα), χωρίς ωστόσο να υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης σε μεταγενέστερο χρόνο.

Όροι χρήσης και αποποίηση ευθύνης

Η μετάδοση των δημοσίων συνεδριάσεων γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τρόπον ώστε οι πολίτες να μπορούν να τις παρακολουθήσουν υπό συνθήκες φυσικής παρουσίας.

Κατ’ αντιστοιχία προς την απαγόρευση καταγραφής που ισχύει για τους φυσικώς παρόντες κατά τη συνεδρίαση, απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει μεταφόρτωση ή καταγραφή, υπό οποιαδήποτε μορφή, της συνεδρίασης που μεταδίδεται μέσω διαδικτύου, η δε απαγόρευση αυτή αφορά την εικόνα, τον ήχο καθώς και τη διερμηνεία.

Η μετάδοση της συνεδρίασης μέσω διαδικτύου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αυθεντική καταγραφή, σύνοψη του περιεχομένου ή πρακτικό της συνεδρίασης.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπέχει καμία ευθύνη ούτε για τις απόψεις που διατυπώνονται ή για το περιεχόμενο των συζητήσεων κατά τη συνεδρίαση που μεταδίδεται μέσω διαδικτύου ούτε για τις συνέπειες τυχόν μεταφόρτωσης ή καταγραφής.

Διερμηνεία

Η διερμηνεία των δημοσίων συνεδριάσεων του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου αποσκοπεί στη διευκόλυνση των συζητήσεων και δεν αποτελεί επίσημο πρακτικό των συζητήσεων. Αυθεντικό θεωρείται μόνον το περιεχόμενο των λεγομένων στη γλώσσα του ομιλητή. Οι διερμηνείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Για την επιλογή γλώσσας, πατήστε «settings»:

 Settings

Εν συνεχεία, πατήστε «Audio Tracks»:

 Audio Tracks

και επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε. 

Εάν η διερμηνεία δεν είναι διαθέσιμη στη γλώσσα που επιθυμείτε, προεπιλέγεται η γλώσσα του ομιλητή.