Internetski prijenos

Kako bi javnosti olakšao pristup svojoj pravosudnoj aktivnosti, Sud Europske unije nudi sustav internetskog prijenosa.

Objava presuda Suda i iznošenje mišljenja nezavisnih odvjetnika prenose se uživo na ovoj stranici. Prijenos, koji se u ovom stadiju odnosi samo na predmete dodijeljene velikom vijeću, aktivira se na početku ročišta za objavu, prema rasporedu predviđenom u sudskom kalendaru.

Rasprave u predmetima dodijeljenima velikom vijeću Suda u načelu se prenose s vremenskim odmakom, u pokusnoj fazi od šest mjeseci. Rasprave se mogu gledati, ovisno o slučaju, istog dana od 14.30 sati (jutarnje rasprave) ili idućeg dana od 9.30 sati (poslijepodnevne rasprave), ali se ne mogu pregledavati naknadno.

Uvjeti korištenja i upozorenje

Sud Europske unije rasprave prenosi na internetu kako bi se građanima omogućilo njihovo praćenje na isti način kao da su fizički prisutni na njima.

Kao što je javnosti prisutnoj na raspravi zabranjeno njezino snimanje, tako je zabranjeno i preuzimanje ili snimanje, bez obzira na oblik, rasprave koja se prenosi na internetu, u cijelosti ili djelomično, bez obzira na to je li riječ o slikama ili zvuku, uključujući zvuk iz različitih kanala za usmeno prevođenje.

Prijenos rasprave na internetu ni u kojem se slučaju ne smatra vjerodostojnom snimkom, službenim izvještajem ili zapisnikom s te rasprave.

Sud Europske unije nije odgovoran za izražena mišljenja ili izjave na raspravi koja se prenosi na internetu ni za posljedice preuzimanja ili snimanja.

Usmeno prevođenje

Usmeno prevođenje javnih rasprava Suda i Općeg suda služi lakšoj komunikaciji i ne smatra se službenim zapisnikom s rasprava. Vjerodostojan je jedino izvorni jezik. Usmeni prevoditelji u obavljanju svojih dužnosti ne snose nikakvu odgovornost.

Kako biste odabrali jezik, najprije kliknite na „Settings”:

Settings

a nakon toga na „Audio Tracks”:

Audio Tracks

te odaberite željeni jezik.

Ako usmeni prijevod nije dostupan na odabranom jeziku, automatski se odabire izvorni jezik.