Srautinis duomenų siuntimas

Contenu

Siekdamas palengvinti visuomenei galimybę susipažinti su jo teismine veikla, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas įdiegia srautinio duomenų siuntimo sistemą.

Teisingumo Teismo sprendimų skelbimas ir generalinių advokatų išvadų skaitymas yra tiesiogiai transliuojami jo interneto svetainėje. Transliavimas, kuris šioje stadijoje apima tik bylas, priskirtas didžiajai kolegijai, aktyvuojamas posėdžių pradžioje teismo kalendoriuje numatytu laiku.

Teisingumo Teismo didžiajai kolegijai priskirtų bylų nagrinėjimo posėdžiai yra transliuojami netiesiogiai per bandomąjį 6 mėnesių laikotarpį. Šiuos posėdžius galima matyti tą pačią dieną nuo 14.30 (kai posėdis yra rytinis) arba kitą dieną nuo 09.30 (kai posėdis vyksta po pietų), tačiau jų negalima peržiūrėti vėliau.

Naudojimo sąlygos ir įspėjimas

Posėdžiai transliuojami Europos Sąjungos Teisingumo Teismo interneto svetainėje, kad piliečiai galėtų stebėti juos taip, tarsi patys fiziškai juose dalyvautų.

Kaip posėdyje dalyvaujantiems asmenims yra draudžiama jį įrašyti, taip draudžiama ir bet kokia forma parsisiųsti ar įsirašyti internete transliuojamo posėdžio arba jo dalies vaizdą ar garsą, įskaitant per įvairius vertimo žodžiu kanalus perduodamą garsą.

Posėdžio transliacija jokiu būdu nėra autentiškas jo įrašas, ataskaita ar oficialus protokolas.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas negali būti laikomas atsakingu nei už per transliuojamą posėdį pareikštas nuomones ar kalbas, nei už posėdžio parsisiuntimo ar įrašymo pasekmes.

Vertimas žodžiu

Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo viešų posėdžių vertimu žodžiu siekiama palengvinti bendravimą, tačiau jis nėra oficialus diskusijų protokolas. Tik originalo kalba turi galią. Vykdydami savo funkcijas vertėjai žodžiu yra atleisti nuo atsakomybės.

Norėdami pasirinkti kalbą, iš pradžių spustelėkite „settings“:

Settings

Tada – „Audio Tracks“:

Audio Tracks

ir išsirinkite kalbą.

Jei nėra vertimo pasirinkta kalba, pagal nutylėjimą parenkama originalo kalba.

Objet de la demande
Langues à traduire bg,es,cs,da,de,et,el,en,it,lv,lt,hu,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,fi,sv
Langues vérifiées
Délai
Numéro de suivi
Commentaires