Streaming

Aby ułatwić publiczny dostęp do swojej działalności sądowniczej, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wprowadził usługę streamingu.

Ogłaszanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości i odczytywanie opinii rzeczników generalnych jest transmitowane na żywo na stronie internetowej Trybunału. Transmisja, która na obecnym etapie dotyczy jedynie spraw rozpoznawanych przez wielką izbę, zaczyna się na z chwilą rozpoczęcia posiedzenia, zgodnie z harmonogramem określonym w kalendarzu rozpraw.

Dostępne są również co do zasady transmisje z rozpraw w sprawach rozpoznawanych przez wielką izbę Trybunału Sprawiedliwości, przy czym w fazie pilotażowej trwającej sześć miesięcy są one nadawane z przesunięciem czasowym. Rozprawy można oglądać tego samego dnia od godz. 14.30 (w przypadku rozpraw porannych) lub następnego dnia od godz. 9.30 (w przypadku rozpraw popołudniowych), nie ma jednak możliwości ich obejrzenia w późniejszym terminie.

Warunki korzystania i zastrzeżenia

Rozprawy są transmitowane w Internecie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby umożliwić obywatelom śledzenie ich przebiegu na takich samych zasadach, jak gdyby byli na nich fizycznie obecni.

Podobnie jak publiczność obecną na rozprawie obowiązuje zakaz nagrywania, zabrania się również ściągania lub nagrywania w jakiejkolwiek formie treści rozprawy transmitowanej w Internecie. Zakaz dotyczy całości, jak i fragmentów rozprawy, zarówno obrazu, jak i dźwięku, w tym dźwięku z poszczególnych kanałów tłumaczenia.

Transmisja rozprawy przez Internet nie stanowi oficjalnego nagrania, sprawozdania ani protokołu z rozprawy.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi formułowanych podczas rozprawy transmitowanej w Internecie, ani za skutki pobrania danych lub nagrania.

Tłumaczenia konferencyjne

Celem tłumaczenia publicznych rozpraw Sądu i Trybunału jest ułatwienie komunikacji i nie stanowi ono oficjalnego sprawozdania z przebiegu debaty. Miarodajny jest wyłącznie język oryginalny. Tłumacze konferencyjni nie ponoszą odpowiedzialności przy wykonywaniu swej funkcji.

Aby wybrać język, idź do: „settings”

Settings

Następnie „Audio Tracks”

Audio Tracks

i wybierz język.

Jeżeli tłumaczenie konferencyjne jest niedostępne w wybranym języku, automatycznie wybierany jest język oryginalny.