Streaming

Pentru a facilita accesul publicului la activitatea sa judiciară, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene oferă un sistem de streaming.

Pronunțarea Hotărârilor Curții de Justiţie și citirea concluziilor avocaților generali sunt difuzate în direct pe această pagină. Difuzarea, care nu priveşte în acest stadiu decât cauzele atribuite Marii Camere, este activată la începerea ședințelor de pronunțare a hotărârilor, conform orarului prevăzut în calendarul judiciar.

Ședințele de audiere a pledoariilor în cauzele atribuite Marii Camere a Curții de Justiţie fac și ele, în principiu, obiectul unei difuzări înregistrate în cursul unei faze pilot de 6 luni. Ședințele pot fi vizionate, după caz, în aceeași zi începând de la ora 14.30 (pentru ședințele care au loc dimineața) sau a doua zi de la ora 9.30 (pentru ședințele care se desfășoară după-amiaza), dar nu pot fi consultate ulterior.

Condiţii de utilizare și avertisment

Ședințele sunt difuzate pe internet de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru a permite cetățenilor să urmărească aceste ședințe în același mod ca și cum ar fi prezenți fizic la ședințele respective.

La fel cum este interzis publicului prezent la o ședință să o înregistreze, este interzisă descărcarea sau înregistrarea, sub orice formă, a ședinței difuzate integral sau parțial pe internet, indiferent dacă este vorba despre imagini sau sunet, inclusiv sunetul diferitor canale de interpretare.

Difuzarea unei ședințe pe internet nu constituie în niciun caz o înregistrare autentică, un raport sau un proces-verbal oficial al acestei ședințe.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene nu poate fi considerată responsabilă nici pentru opiniile exprimate sau pentru afirmațiile făcute în cursul unei ședințe difuzate pe internet, nici pentru consecințele unei descărcări sau ale unei înregistrări.

Interpretare

Interpretarea realizată în ședințele publice ale Curții și ale Tribunalului urmărește facilitarea comunicării și nu constituie un proces-verbal oficial al dezbaterilor. Numai limba originală este autentică. Interpreții sunt liberi de orice responsabilitate în exercitarea atribuțiilor lor.

Pentru a selecta o limbă, faceți mai întâi clic pe „settings”:

Settings

apoi pe „Audio Tracks”:

Audio Tracks

și selectați limba dorită.

Dacă interpretarea nu este disponibilă în limba selectată, limba selectată automat este cea originală.

Pronunțarea hotărârilor și a concluziilor