Prenos cez internet (Streaming)

S cieľom uľahčiť verejnosti prístup k súdnej činnosti ponúka Súdny dvor Európskej únie vysielanie niektorých svojich činností prenosom cez internet (Streaming).

Vyhlasovanie rozsudkov Súdneho dvora a prednesy návrhov generálnych advokátov sa vysielajú naživo na tejto stránke. Vysielanie, ktoré sa v tejto fáze týka len vecí pridelených veľkej komore, sa spustí na začiatku vyhlasovania rozsudkov a prednesov návrhov v súlade s harmonogramom stanoveným v súdnom kalendári.

Ústne pojednávania vo veciach pridelených veľkej komore Súdneho dvora sa v zásade vysielajú s omeškaním, a to počas šesťmesačnej pilotnej fázy. Pojednávania sa dajú sledovať v ten istý deň od 14.30 hod. (v prípade dopoludňajších pojednávaní) alebo nasledujúci deň od 9.30 hod. (v prípade popoludňajších pojednávaní), no nie sú už potom k dispozícii na neskoršie sledovanie zo záznamu.

Podmienky používania a vylúčenie zodpovednosti

Súdny dvor Európskej únie vysiela pojednávania na internete, aby občania mohli sledovať pojednávania rovnakým spôsobom, ako keby boli na nich fyzicky prítomní.

Rovnako ako je zakázané, aby si verejnosť prítomná na pojednávaní nahrávala jeho priebeh, je zakázané sťahovať alebo nahrávať v akejkoľvek forme pojednávanie vysielané na internete, a to vcelku alebo jeho časti, bez ohľadu na to, či ide o obraz alebo zvuk, vrátane zvuku rôznych kanálov tlmočenia.

Vysielanie pojednávaní na internete nepredstavuje v žiadnom prípade autentický záznam, súhrnnú zápisnicu ani úradný záznam z týchto pojednávaní.

Súdny dvor Európskej únie nemôže niesť zodpovednosť za názory a návrhy účastníkov vyslovené na pojednávaní vysielanom na internete ani za dôsledky jeho sťahovania alebo nahrávania.

Tlmočenie

Tlmočenie verejných pojednávaní Súdneho dvora a Všeobecného súdu slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje úradný záznam z diskusií. Autentický je len pôvodný jazyk. Tlmočníci nenesú v rámci výkonu svojich služobných povinností žiadnu zodpovednosť.

 

Pre výber jazyka kliknite najskôr na „settings“: 

Settings

Potom na „Audio Tracks“:

Audio Tracks

a vyberte želaný jazyk.

Ak tlmočenie do zvoleného jazyka nie je dostupné, je automaticky nastavený pôvodný jazyk.