Webbsändning

Europeiska unionens domstol erbjuder webbsändningar för att göra den dömande verksamheten mer tillgänglig för allmänheten.

Avkunnandet av domstolens domar och generaladvokaternas föredragningar av förslag till avgörande sänds direkt på denna sida. Webbsändningarna avser för närvarande endast de mål som tilldelats stora avdelningen. Webbsändningen börjar på det klockslag som anges för sammanträdet i förhandlingskalendern.

De muntliga förhandlingarna i mål som tilldelats domstolens stora avdelning kommer i princip att sändas i efterhand under en försöksperiod på sex månader. Förhandlingarna kan ses samma dag från kl. 14:30 (för de förhandlingar som äger rum på förmiddagen) eller nästföljande dag från kl. 09:30 (för de förhandlingar som äger rum på eftermiddagen). Det går inte att ta del av förhandlingarna senare.

Villkor för användning och viktigt meddelande

Sammanträden och förhandlingar sänds på internet av Europeiska unionens domstol för att göra det möjligt för medborgarna att följa sammanträdena och förhandlingarna på samma sätt som om de vore fysiskt närvarande.

På samma sätt som det är förbjudet för personer som närvarar vid ett sammanträde eller en förhandling att spela in, är det förbjudet att helt eller delvis ladda ner eller spela in ett sammanträde eller en förhandling som sänds på internet. Detta förbud gäller oavsett på vilket sätt som nedladdning eller inspelning sker på och oavsett om det är fråga om bilder eller ljud, inbegripet ljud från någon av tolkningskanalerna.

Sändningen av ett sammanträde eller en förhandling på internet utgör inte en autentisk inspelning, ett referat eller ett officiellt protokoll från sammanträdet eller förhandlingen.

Europeiska unionens domstol är inte ansvarig för de åsikter som framförs och de uttalanden som görs vid ett sammanträde eller en förhandling som sänds på internet. Europeiska unionens domstol är inte heller ansvarig för följderna av en nedladdning eller en inspelning.

Tolkning

Tolkningen av domstolens och tribunalens offentliga sammanträden syftar till att underlätta kommunikationen och utgör inte ett officiellt referat. Endast originalspråket äger vitsord. Tolkarna är fria från allt ansvar i samband med utövandet av sina uppgifter.

Välj språk genom att klicka på ”Settings”, och därefter på ”Audio Tracks” och gör ditt val i listan.

Settings

Audio Tracks

Om tolkning till det önskade språket inte är tillgänglig väljs originalspråket automatiskt.