Fredrik Schalin
Fredrik Schalin

Rođen 1964.; diploma iz prava Sveučilišta u Stockholmu (1991.) i Sveučilišta Paris I, Panthéon‑Sorbonne (1990. i 1994.); član odvjetničke komore u Stockholmu (2008.); sudski savjetnik prvostupanjskog suda u Södertäljeu i švedskog žalbenog suda (1991.-1993. i 1994.-1995.); sudac prvostupanjskog suda u Gotlandu i Norrtäljeu (1995.-1996.); sudac švedskog žalbenog suda (1996.-1997.); pomoćnik tajnika parlamentarnog odbora Ministarstva financija (1997.-1998.); pravni savjetnik za europske poslove u Ministarstvu vanjskih poslova (1999.); sudski savjetnik na Sudu Europske unije (1998. i 1999.-2006.); pravnik, a zatim odvjetnik (2006.-2008.); sudac (2009.-2016.) i predsjednik vijeća (2012.-2015.) prvostupanjskog suda u Södertörnu; predavač na Sveučilištu u Stockholmu (2006.-2008.); predavač na švedskoj Pravosudnoj akademiji (2011.-2016.); sudac Općeg suda od 8. lipnja 2016.