Библиотека

Достъп и допускане до библиотеката

Достъпът до библиотеката е през частта на галерията в основата на двете кули.

Външни за институциите на Съюза лица, които проявяват основателен интерес (научни работници, университетски преподаватели, адвокати и други), могат да получат достъп до библиотеката след предварително разрешение. За тази цел заинтересуваните лица следва да се обърнат към бюрото за справки (information desk) на библиотеката, като е желателно да използват формуляра за връзка. Не се допускат учащи, които все още не са завършили висше образование.

За повече информация: - Информация относно защитата на данните pdf   

Ползване на библиотечните материали

Библиотечните материали могат да се ползват  от притежаващите достъп лица в читалнята, където се намират колекциите от трудове в областта на правото на Съюза, на международното право и правото на отделните държави членки на Европейския съюз. Всички останали издания се съхраняват във фонда на библиотеката и могат да бъдат поръчани в бюрото за справки (information desk). Външните посетители имат право да правят копия срещу заплащане.

Заемане

Библиотечни материали могат да се заемат само в рамките на институцията.

Полезна информация

Работно време

От понеделник до четвъртък: от 9,00 ч. до 18,30 ч.
Петък: от 9,00 ч. до 17,00 ч.
(Библиотеката работи с намалено работно време през съдебните ваканции.)

За връзка

Централа: (+352) 4303 1
Бюро за справки (information desk): (+352) 4303 2681
Факс: (+352) 4303 2424
Формуляр за връзка

Пощенски адрес

Bibliothèque
Cour de justice de l'Union européenne
L-2925 Luxembourg