Knihovna

Přístup do knihovny

Knihovna se nachází na galerii naproti vstupu do věží.

Osobám, jež nejsou členy nebo zaměstnanci orgánů Unie, které prokážou oprávněný zájem (vědci a vysokoškolští učitelé, advokáti atd.), může být vstup do knihovny umožněn na základě předchozího povolení. Zájemce prosíme, aby se obraceli na informační službu knihovny, nejlépe prostřednictvím kontaktního formuláře. Vstup do knihovny nelze umožnit studentům, kteří ještě nedokončili studium na vysoké škole. 

Bližší informace: – Informace o ochraně údajů pdf   

Prezenční výpůjčky

Publikace si mohou oprávněné osoby vypůjčit prezenčně ve studovně, kde se nacházejí zejména sbírky týkající se práva Unie, mezinárodního práva a práva členských států Evropské unie. Veškeré ostatní publikace, které tvoří součást knižního fondu knihovny, je možné si vyžádat u informační služby. Externí uživatelé mohou za poplatek pořizovat kopie.

Výpůjčky

Publikace si lze vypůjčit pouze prezenčně.

Užitečné informace

Otevírací doba

Pondělí až čtvrtek: 9:00-18:30
Pátek: 9:00-17:00
(zkrácená doba během soudních prázdnin)

Kontakt

Spojovatelka: (+352) 4303 1
Informační služba: (+352) 4303 2681
Fax: (+352) 4303 2424
Kontaktní formulář

Poštovní adresa

Bibliothèque (Knihovna)
Cour de justice des Communautés européennes (Soudní dvůr Evropské unie)
L-2925 Luxembourg (Lucemburk)