Βιβλιοθήκη

Πρόσβαση και είσοδος στη Βιβλιοθήκη  

Η πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη είναι δυνατή μέσω της Στοάς (Galerie) στο ισόγειο των δύο Πύργων (Tours).

Η είσοδος στη Βιβλιοθήκη επιτρέπεται, κατόπιν προηγούμενης αδείας, σε πρόσωπα που δεν εργάζονται στα όργανα της Ένωσης αλλά έχουν δικαιολογημένο ενδιαφέρον να την επισκέπτονται (ερευνητές και διδακτικό προσωπικό πανεπιστημίων, δικηγόροι, κ.λπ.). Προς τούτο, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο information desk της Βιβλιοθήκης, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο επικοινωνίας. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε φοιτητές που δεν έχουν ακόμη περατώσει τις πανεπιστημιακές τους σπουδές.

Βλ. επίσης: - Πληροφοριες σχετικα με την προστασια των δεδομενων pdf   

Η μελέτη των συγγραμμάτων

Οι επισκέπτες της Βιβλιοθήκης που έχουν λάβει τη σχετική άδεια μπορούν να συμβουλεύονται συγγράμματα στον χώρο του αναγνωστηρίου, όπου βρίσκονται κυρίως οι συλλογές του δικαίου της Ένωσης, του διεθνούς δικαίου και του δικαίου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα υπόλοιπα συγγράμματα που αποτελούν τμήμα του υλικού της Βιβλιοθήκης μπορούν να τα ζητούν από το information desk της. Οι εξωτερικοί χρήστες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν φωτοτυπίες έναντι πληρωμής.

Ο δανεισμός

Ο δανεισμός επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης..

Χρήσιμες πληροφορίες

Ωράρια λειτουργίας

Δευτέρα-Πέμπτη: 9:00 - 18:30
Παρασκευή: 9:00 - 17:00
(μειωμένο ωράριο λειτουργίας κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών)

Επικοινωνία

Τηλεφωνικό κέντρο: (+352) 4303 1
Information desk: (+352) 4303 2681
Τηλεομοιοτυπία: (+352) 4303 2424
Έντυπο επικοινωνίας

Ταχυδρομική διεύθυνση

Bibliothèque
Cour de justice de l'Union européenne
L-2925 Luxembourg